HOPE is as an anchor for the soul

Download Internet Project Plan

Love God. Love People.


House of praise Ede is een gemeenschap van mensen die gelooft in de hoop van God voor mensen. Elke zondag komen we bij elkaar om de genade van God door Jezus te belijden en te vieren